A falacia da sustentabilidade

VV.AA.

Editorial: Colectivo editorial Renderén

ISBN: renderén nº1

Publicación:

Nº de páginas: 66

Precio: 5,00 €.

Revista en Gallego y Castellano
Colectivo Editorial Renderen
Galicia 2008
66 páginas

Contenidos:

3 Emitindo
Renderén Colectivo

5 Non ao desenvolvemento / No al desarrollo
Agustín García Calvo

7 Sustentabilidade: orixe, uso e contido do termo
V. M.

10 El lenguaje insostenible
Alberto Domínguez

15 Pao e censura
Otto Más

19 Como se sostén isto?
Rebeca Baceiredo

21 Capitalismo e ecologia: umha focage integral do conflito
Roi Ferreiro

29 Sustentar a vida ou sustentar o desenvolvemento?
Aurelia Smith

34 Opinión dun experto
Remixio Fernández Seara

36 El "mito de la riqueza" y el "motivo del maíz que llora"
Pedro García Olivo

42 Unha pantasma percorre Vigo
Grupo de Axitación Social (Vigo)

44 Reganoxo
Un libertario (reganosademolizon.org)

47 Merexo Resiste
Diego Ameixeiras

48 O capitalismo verde e sustentable?
Enrique López

49 Formigón, hedras e silveiras
Estrume e Borralha

55 Unha loita sostible?
Eliseo Fernández

56 Terra de cobre e chispas
Vento Morteira

60 Canción para el hombre cabal
Rafa Becerra

61 Malas y buenas noticias
Santiago Alba Rico

64 Mensagem aos povoadores
Paulo Hortak

65 Inmundicia